Norsk

The Holy Grail of physics som vitenskapen har lett forgjeves etter, er funnet.

Vitenskapens mål - våre mål.

Den Store Gleden mange tror på og har lett forgjeves etter, er funnet.


Har du et problem

det er viktig for deg å få løst?


Da blir du nødt til å lete etter løsninger du ikke anser som troverdige og interessante og som  krever nye og provoserende tanker. - I tilfelle er du kanskje kommet til riktig web-side.


Er det garantert at løsningen gjør tingene bedre og ikke verre?


Are you kidding?Har du et problem
det er viktig for deg å beholde?


Da kan du bare lete etter løsninger du gjenkjenner som troverdige og interessante og som stryker egoet ditt etter hårene. - Du finner ikke noe sånt på denne web-siden. Garantert.

Glede og oppfyllelse
i hittil ukjente nivåer


Verifisert med eksperimenter

Ny vitenskapelig hovedteori,

 The Holy Grail of physics 


Verifisert med eksperimenter