Einsteins Quest

     

 Hva er Einsteins Quest?


Einstein er kjent langt utenfor vitenskapen for utviklingen av Relativitetsteorien og E = mc2. “Men”, skriver fysikeren Brian Greene i en tidligere versjon av sin webside The Elegant Universe, “mange vet ikke at hans største teori aldri ble fullført. (…) Einsteins krone på verket skulle ha vært en  ‘unified field theory of matter’, et forsøk på ‘på å lese Guds tanker’. Einstein var ganske enkelt forut for sin tid. Mer enn et halvt århundre senere har drømmen hans om en forenet teori blitt den Hellige Gral i morderne fysikk.”


For oss andre er Einsteins Quest det samme som Den Store Gåten.


Det er tidløse spørsmål som dette:                            Eller kan se ut som figuren nedenfor:Hvordan er virkeligheten bygget opp?

Hvorfor er alt slik det er?

Hvor kommer vi fra?

Hvor går vi?

Hva forsøker lengslene våre å si oss?

Finnes det vi lengter etter?

Finnes Lykken?

Viss Den finnes, hvordan når jeg Den?
Vitenskap er ikke annet enn gåteløsing.

     

Hvem som helst kan forsøke seg.                    Hvem som helst kan lykkes.     

Hvem som helst kan mislykkes.


Velkommen til hvem som helst!


      Disse sidene er forsøkt lagt opp som et prosjekt i vitenskapelig gåteløsing for hvem som helst. For de fra naturvitenskapene, for de fra andre grener av vitenskapen og kanskje aller mest for legfolk.

       Legge merke til: Målet er å løse en gåte som har motsatt seg alle forsøk på å bli løst ved å benytte dagens logikk og måte å tenke  på. Det vil si, den har ikke latt seg løse med vår nåværende forståelse av naturen. Denne situasjonen er så  spesiell at den dikterer Reglene for vitenskapelig løsing av Den Store Gåten.   

       For virkelig å forstå disse Reglene konsulter vi noen som kjenner dem,  – vitenskapsfilosofer og store vitenskapsmenn. Det de har å fortelle oss er motsatt av hva vi rutinemessig får høre og har blitt vant til å tro på:Første Regel

for vitenskapelig gåteløsing er:


Anta ikke

at du vet

hvordan verden er!Andre Regel

for vitenskapelig gåteløsing er:


Anta ikke

at du vet

hvordan verden er!


“Normalvitenskapen, den virksomheten som de fleste vitenskapsmenn nødvendigvis bruker nesten hele sin tid på, bygger på en antagelse om at forskerfellesskapet vet hvordan verden er."

Vitenskapsfilosof Thomas Kuhn


“ ‘Normal’vitenskap, i Kuhns betydning, eksisterer. Det er aktiviteten til de ikke-revolusjonære, eller mer presist, de ikke-særlig-kritiske profesjonelle: til vitenskaps studentene som aksepterer dagens ledende dogmer… Etter mitt syn er ‘normal’ vitenskapens utøver, som Kuhn beskriver ham, en person man bør synes synd på. Han er opplært i dogmatisk ånd, han er offer for indoktrinering… Jeg kan bare si jeg ser svært stor fare med den og for dens mulighet for å bli ‘normal’… en fare for vitenskapen og, absolutt, for vår sivilisasjon. Og dette viser hvorfor jeg anser Kuhns fokus på eksistensen av denne typen vitenskap som så viktig. ”

Vitenskapsfilosof Karl Popper


Viss vi studerer historien forut for dens store oppdagelser i stedet for å akseptere mytene om vitenskapen, vil vi oppdage at ingen av disse gjennombruddene har kommet i stand som forlengelse av etablert logikk, men som et brudd med den.  (Oppsummering)

Thomas Kuhn


“Det er ingen logisk vei til oppdagelsen av disse grunnleggende lovene.  Det er bare intuisjonens vei, en som støttes av en følelse for lovmessigheten bak det synlige og målbare.”

Albet Einstein 


“We are all agreed that your theory is crazy. The question which divides us is whether it is crazy enough to have a chance of being correct. My own feeling is that it is not crazy enough.”

Niels Bohr til sin kollega Wolfgang Pauli


“Så langt har jeg forsøkt å vise at fornuft, i alle fall i den formen den blir forsvart av logikere, vitenskapsfilosofer og noen forskere, passer ikke i vitenskapen og har ikke bidratt til dens vekst. Det er et godt argument mot dem som beundrer vitenskap og er slaver av fornuft. De må gjøre et valg.  De kan beholde vitenskap, de kan beholde fornuft, de kan ikke beholde begge.”

Vitenskapsfilosof Paul Feyerabend


“Nesten alltid har de som utvikler disse grunnleggende oppfinnelsene av et nytt paradigme enten vært svært unge eller helt nye på det området hvor de endrer paradigme.”

Thomas Kuhn 

       Det vi leter etter er en løsning som ikke er i tråd med etablert logikk og rasjonalitet, noe ulogisk, noe crazy. Vi leter faktisk etter noe som er så crazy at det er "crazy enough" til å løse Den Store Gåten. Noe som, etter å ha fått til dette, har fortjent retten til å diktere den nye formen for logikk og fornuft, den nye forståelsen av verden.


Hvem som helst kan være hvor som helst
Hvem som helst kan være hvor som helst.