Om vitenskap

The First Unified Theory 

The solution to Einstein's Quest

Om vitenskap

Her er noen tips som vil gjøre det

en del lettere å forstå artikkelen.


       Før vi begynner ønsker jeg du skal huske dette: Vitenskapen har skaffet oss enormt med kunnskap, store skatter som gjør den fortjent til all beundring og takknemlighet. Ingenting av det som kommer på denne siden kan rokke ved dette.


       Grunnen til å begynne på denne måten er at ikke alle trekk ved vitenskapen er like fortreffelig for å skaffe sikker kunnskap. For å komme videre i kunnskap om verden vi lever i er det nødvendig å ta noen av disse trekkene fram i lyset.


--------------------


       Vitenskap er ikke som vi har trodd, den er for det meste slik vi ikke har trodd, sier vitenskapsfilosof Thomas Kuhn. 


Det første med vitenskap som ikke er slik vi har trodd: Du, jeg og vitenskapen har én viktig ting felles, - med en materiell forklaring av verden forstår vi ingenting av atomet. (Og ikke av tyngdekraft, relativitet, kvanter, masse, energi, evolusjon, bevissthet, intelligens, tankeoverføring, ekstreme opplevelser av Glede, ….)


Det første med vitenskapen som er akkurat slik vi har trodd: Vitenskapen har en veldig fordel sammenlignet med deg og meg, - den har beskrevet mye av alt dette svært nøyaktig og har mye mer kunnskap om disse beskrivelsene. Det er først og fremst her, blant beskrivelsene, vi finner vitenskapens enorme bragder og alt det interessante og viktige vi har å takke den for.


Det andre med vitenskap som ikke er slik vi har trodd: Når vitenskapen holder fast på en forklaring er det ikke nødvendigvis fordi forklaringen er logisk og de forstår den, men først og fremst fordi den er det beste de klarer å komme opp med og derfor velger å akseptere den. Vitenskapen er ikke som deg, den tar det den kan få. Når du hører om en teori eller en forklaring som kommer fra vitenskapen tar du det som en selvfølge at teorien er bevist og forstått, men situasjonen kan godt være motsatt. Vitenskapens utøvere kan i mangel av en bedre teori være tvunget til å ta til takke med å akseptere den de har, og har til vanlig en forbløffende evne til å være fornøyd med det. 


Det andre med vitenskapen som er akkurat slik vi har trodd: Jo mer av virkeligheten det er mulig å forklare med den logikken som er karakteristisk for en teori, desto sikrere er den. Denne målestokken på sikker kunnskap er like genial som vi har trodd.


Det tredje med vitenskapen som er akkurat slik vi har trodd: Når det kommer et forslag til ny teori med et helt nytt sett logiske regler som forklarer flere fenomen enn den gamle, er vitenskapen forpliktet til å forkaste den gamle og akseptere den nye. Dette er brutalt for stoltheten i en profesjon som har hatt den gamle teorien som sannhetsbudskap og levebrød. Derfor er det også vanskelig å adlyde i praksis. Men det er samtidig her det storslåtte potensialet i vitenskapen ligger. Og det er her vi finner vitenskapens største bragder, for eksempel skiftet fra planetteorien med jorda i sentrum til den med sola i sentrum.


Det tredje med vitenskap som ikke er slik vi har trodd: Den profesjonelle vitenskapen har en veldig ulempe sammenlignet med deg, - den lever av å stå som forkynner av sannheten om verden og har derfor langt vanskeligere for å ombestemme seg om hva som er sant.


       Opp av dette kommer det oppløftende. Når du leser den delen av artikkelen som handler om den gamle materielle teorien og møter det ene forskrudde fenomenet og den ene kompliserte forklaringen etter den andre, så tenker du kanskje at du ikke forstår fordi det er noe i veien med deg.


Men den følelsen er i virkeligheten tegnet på at du er sunn og frisk.


       Det komplekse og grøtete skylles først og fremst at det er noe i veien med forklaringen. Akkurat som i eventyret om Keiserens nye klær.


Meningen med vitenskap er å hjelpe oss å forstå den verden vi lever i.  Når vitenskapen har hatt hundre år på å komme opp med forklaringer ved å bruke logikken som hører til den materielle teorien, og det fortsatt får deg til å føle deg dum, er det et tegn på at den gamle materielle teorien er ubrukelig.   

 

       Og det du møter i artikkelen er nettopp uforståelige ting; - partikler som oppfører seg som alt annet enn partikler, - krefter ingen forstår hva er og som dukker opp fra ingenting og balanseres av nøyaktige motkrefter som også dukker opp fra ingenting, - styring og lovmessighet der orden og plan ikke skulle finnes, - identiske meterstokker som endrer lengde, - kalibrerte klokker som viser ulik tid, - tilfeldigheter som gjør nøyaktig hva tilfeldigheter er berømte for ikke å kunne få til, - døde partikler som bygger opp egenskaper de ikke har, - tankeoverføring som kan erfares til tross for at det er umulig, - ekstrem Lykke som kan erfares til tross for at slikt ikke kan finnes, …. Ikke ta den følelsen du pleier å få ved denne typen merkverdigheter som tegn på at det er noe i veien med deg. Ta det som tegn på at du er strålende mentalt oppegående.


Det fjerde ved vitenskapen som ikke er slik vi trodde: Vitenskapen holder ikke fast på den materielle forklaringen av virkeligheten fordi den har bevis for at atomet er materielt, men fordi den har valgt å tro det. Den troen ville vært underbygget dersom antagelsen om at atomet er materielt hadde ført til en teori som kunne forklare alle typer fenomen. Men den forklarer ingen typer fenomen. Troen ville også vært underbygget dersom den kunne bekreftes av eksperimenter. Men ikke ett eksperiment i historien bekrefter at atomet er materielt i betydningen ting. – Ordboken forteller oss hva overtro er. Overtro er tro på noe som erfaringene ikke kan bekrefte eksisterer. Vitenskapens urokkelige tro på antagelsen om at atomet er materielt i betydningen ting, er altså overtro. 


       Det er flere fordeler med å ha disse tingene i tankene når du leser artikkelen.

 

- Du kan trygt stole på vitenskapens beskrivelser av merkelige fenomen.

- Du kan trygt tvile på vitenskapens merkelige forklaringer.

- Og du kan lettere stole på deg selv og vurdere den gamle og den nye  teorien på egenhånd.