Ball & Chain

Ball and chain


Oppsummering:

      

       Metodene for å utløse stadig mer av de store gledene er så å si motsatt av de metodene vi bruker for å oppnå smågledene i dagens normale liv. Og de store gledene er gratis. Det forandrer alt.  Grunnene til å organisere livet og samfunnet slik vi gjør i dag er vekk.

      Eksperiment 3 handler om å gjøre forandringene. Men vi starter fra Eksperiment 0, vårt normale liv der vi praktiserer en master ide på laveste nivå forståelse. Og vi har alltid tillit til spin-off ideene fra den master ideen vi praktiserer. Når vi starter, sitter vi derfor lenket til de etablerte ideene og til hele det etablerte systemet av saker og ting, Establishment. Lenket med vår tillit. Første trinn i Eksperiment 3 går ut på å løse lenken ved å streke opp hvor Establishment og de etablerte ideene virkelig fører oss

Smaksfigur

Hvilke av målene våre - står mellom oss og de høye nivåene glede?

Hvilke av institusjonene vi har tillit til - lenker oss til det lave nivået glede?

Hvilke personer vi beundrer - holder oss nede på det lave nivået glede?

Hvilke av ideene vi støtter - holder oss tilbake fra den store Gleden?

Første trinn i forandringen av alt   

       

       Den master ideen vi praktiserer, er den vi tror på. Tillit, takknemlighet, støtte, beundring, ærefrykt, tolkning av god moral, humane verdier, positiv utvikling… er spin-off ideer som lovmessig følger den praktiserte master ideen. Den master ideen de fleste praktiserer i dag fører automatisk til tillit,  støtte, beundring og ærefrykt for de samme personene, de samme ideene og målene og de samme institusjonene og metodene som leder oss ned på laveste nivå glede. Nesten alle daglige gjøremålene i våre private liv er slike vi tror på og støtter fordi vi mener det bringer oss mer glede, men som i virkeligheten holder oss fast på de laveste nivåene glede.

       Det samme gjelder samfunnet og det offentlige liv. Alt fra skole, utdannelse, arbeid, produksjon, forbruk og samfunnsøkonomi til forsvar, politisk styring, statsdannelse og videre til den samlede formen på det vi kaller sivilisasjonen -, er representert ved personer og ideer vi tror på og støtter fordi vi mener det bringer oss glede, men som i virkeligheten holder oss fast på lavt nivå glede.

       I det vi starter Eksperiment 3, ligger tilliten vår hos det samme Establishment som leder oss til å praktisere en master ide på laveste nivå forståelse og fører oss til laveste nivå glede. Kort sagt: Det som står mellom oss og det nye nivået glede er tilliten til Establishment og etablerte ideer.

       Her i Ball & Chain skal vi innlede første trinn i forandringen av alt. 


Første trinn i Eksperiment 3 består i

å streke opp det nye bildet av Establishment.


       Vi gjør det ved å minne om de viktigste elementene i Establishment og peke ut hvor på den nye skalaen for glede de leder oss.


...................

Figur 1 (Av 4). Mål som holder oss på laveste nivå glede. Klikk på bildene for å forstørre.

Figur 2 (Av 4). Institusjoner som holder oss på lavt nivå glede. Klikk på bildene for å forstørre.

Figur 3 (Av 4). Personer som holder oss på laveste nivå glede.

Basic 3 N


Establishment:

Personene


Eierne: Det er mange kvaliteter ved disse menneskene, og i følge det gamle bildet har de bidratt med mye. Men de utgjør kjernen i Establishment og står i det nye bildet for alt som holder oss på laveste nivå glede. Her er noen av dem.


De eide: Mange kvaliteter her også, men det denne lønnstaker-delen av Establishment står for er diktert av eierne med råd til å ansette. Her i administrasjonen på bedriftene, på Stortinget og i regjeringen kan vi finne ansiktene på noen av de eide.  Går vi til statsapparatet med departementene, til universitetene og høyskolene i nord og syd, til de profesjonelle forlagene og mediene, til lovskrivere og rettsvesen og  selvsagt til politisk og administrativ ledelse i fylker og kommuner er det tallrike andre.

Figur  (Av 4). Ideer som holder oss på laveste nivå glede. Klikk på bildene for å forstørre.

Basic 4 N

Establishment:

Ideene


Hovedideene:

1. Gleden øker ved økt materiell velstand

2. Økonomisk vekst er det ultimate målet

3. Næringsliv og produksjon skal ha første prioritet


Følge-ideene:

A) Eierne bestemmer

B) De eide har medbestemmelse kun i bagateller  –  demokrati ved representasjon

C) Lønnsslaveri –  levebrød forvandlet til obligatorisk overdose under trussel om dette eller ingenting

D) Fri konkurranse / åpne markeder – fritt fram for militær og sivil krig om ressurser og markeder

E) Globalisme – fritt fram for militær og sivil krig om ressurser og markeder hvor som helst

F) FN, G20, G8, Verdensbanken, IMF, WTO, WEF, Nato…. Internasjonale organ som fremmer  eiernes mål og svekker de eide.

G) USA, EU, EFTA, BRICS, .... forbund som fremmer  eiernes mål og svekker de eide


Konsekvenser av det nye bildet:

  • Forskning og kunnskapsformidling er i hovedsak produsenter og høyttaler for et repertoar av ideer for selvskading og selvpåført katastrofe.
  • Offisielle medier og informasjonskilder er i hovedsak produsenter og høyttaler for informasjon som får skadeverket til så se ut som positiv utvikling og dermed opprettholde tilliten til Establishment.
  • Begreper som sivilisasjon, utvikling, velferd, levestandard, moral, humanisme, … er vimpler langs veien mot kommende globale katastrofer og perfeksjonert gledeløshet.

Vi lever i en verden der målet er maksimal glede.

Å miste gleden, er å miste  livet.

Vi lever i en verden med New Logic.

Når du kjemper for livet, mister du det. 


       Establishment tvinger oss til å kjempe for livet. Ved å tvinge oss til å akseptere forestillingen om fri konkurranse. Ved å tvinge oss til å godta forestillingen om andre nasjoners frie tilgang til vårt lands ressurser. Ved å tvinge oss til å være med på forestillingen om rettferdige kriger.

       Establishment tvinger oss til å kjempe for livet.  Ved å tvinge oss til å godta lønnsarbeid som udiskutabelt prinsipp. Ved å tvinge oss til å akseptere økonomisk vekst som overordnet mål.

       Establishment tvinger oss til å kjempe for livet.  Ved å tvinge oss til å akseptere globalisme. Ved å tvinge oss til å leve under et lovverk laget av mennesker som aldri er valgt ved demokratiske valg. Ved å tvinge oss til å være tilskuer til innføring av obligatorisk mottak av kvoteflyktninger. Ved å tvinge oss til å være tilskuer til lovfesting av migrasjon som menneskerett.

       Establishment hindrer oss i å finne alternativer. Ved å gjøre institusjonene for høyere utdannelse til kopimaskiner for materiell vekst, konkurranse, globalisme og lønnsarbeid. Ved å sensurere og forhindre alternativ informasjon og alternative ideer.  Ved å omringe oss med informasjon Establishment har produsert.Essensen av Eksperiment 3

       

       Det vi ikke ser når den idebaserte logikken er ukjent for oss, er at den master ideen vi praktiserer bestemmer hvor mye glede og mening vi opplever. Vi ser heller ikke at når Establishment tvinger oss til å praktisere spin-off ideer de dikterer i stedet for våre egne, tvinger de oss til å praktisere den master ideen de dikterer. Og dermed – tvinger de oss til et liv med mindre glede og mening.   

       Det spiller ingen rolle om vi vet eller ikke vet at vi har en master ide, eller om vi vet eller ikke vet hva slags naturlover som gjelder i vår idebaserte verden. Når Establishment / etablerte ideer tvinger oss til det normale liv der all aktivitet munner ut i det repertoaret av mål og metoder de har prakket på oss, innhenter naturlovene oss uansett. Aktiviteten som særpreger det normale liv og sivilisasjonen går ut på å forfølge mål med lite glede ved hjelp av metoder som litt etter litt gjør gleden enda mindre.

      Eksperiment 3 handler om gradvis å forlate det nesten heldekkende repertoaret av aktivitet med små mål og ødeleggende metoder, og gradvis gjenoppta rolig aktivitet i pakt med naturen. Dermed setter vi en langt bedre privat master ide i aksjon. Vi forfølger langt gledeligere mål, vi gjør det ved hjelp av metoder som er i takt med naturens lover, og gleden og meningen i våre liv blir stadig større.

       Et særpreg ved forandringen av privat master ide i Eksperiment 3 er senket aktivitet. Eller mer nøyaktig:

       

Gradvis å gjøre mindre av den typen aktivitet som er karakteristisk for sivilisasjonen og Establishment, og mer av den typen rolig aktivitet som er i takt med naturen og naturlovene.


.........


     Vi har stolt på og støttet Establishment fordi vi har et gammelt bilde av verden der Establishment hjelper oss med å finne glede. I denne illusjonen har vi levd et helt liv. Å slippe tak i den illusjonen er første trinn i Eksperiment 3 og jakten på de høye nivåene glede. De neste trinnene vil bli beskrevet i boken  Det Tredje Eksperimentet.….. 

       

       Mer om Ball & Chain på følgende sider:

- Den lette delen

- Eksp 3 i bilder

- Overraskelsen