Den lette delen

Den lette delen


       Oppsummering: 


       Det kan virke vanskelig å oppdage at det Establishment påstår er verdifullt faktisk er verdiløst, ofte direkte ødeleggende.  Men en det er lett.

       Som alle andre arter er mennesket skapt med sin distinkte fysiske og mentale form, en identitet. Denne opprinnelige identiteten får noe i verden omkring oss til å framstå som uinteressant, verdiløst og stygt, og noe som interessant, verdifullt og vakkert. Samtidig har vi den oppdiktede identiteten vi har fått av utviklingen fram til i dag. Den kan til dels være dramatisk annerledes enn den opprinnelige. Da blir synet på hva som er godt og vakkert også dramatisk annerledes. Men den opprinnelige identiteten ligger nedfelt i oss. Ofte skal det ikke mer til enn å tillate seg å være litt mindre høflig overfor Establishments syn på saken, før vi oppdager at keiseren ikke har klær på seg.

Verden sett fra                                                                  Verden sett fra

Oppdiktet identitet                                               Opprinnelig identitet

Vakker moderne by i grønne omgivelserer.

Oslo

Kreftsvulst i ukontrollert vekst.

Uskjønt sted oppgradert til park ved hjelp av vindmøller.

Realisering av drømmen om eget hjem.

Oppgradert og modernisert  vei. 

Offisiell norsk klimapolitikk;  full utnyttelse av  fossil energi.

Attraktiv 9 – 4 jobb med rikelig tilgang til livets gleder.

Morsomt, men usivilisert dyr uten tilgang til livets gleder.

Windustry
Boligområde
Veinett
Oljeplattform
Kontorlandskap
Intelligent art

Et nytt stykke vakker natur ofret til industri.

Reservat for brikker i økonomisk vekst.

Tunell gjennom friheten. Til  forflytning i reservatet.

Statsgarantert klimaforverring.

Satellittbilde fra planet uten spor etter intelligent liv

Intelligent art, brødfør seg på 2 timer.

Redusert aktivitet – en utdyping


        Det vi ikke vet når den idebaserte logikken er ukjent for oss, er at praktisering av spin-off ideer bestemmer den praktiserte master ideen vår. Ideene våre om hvorfor vi skal sette i gang en aktivitet eller hva vi bestemmer at den aktiviteten bør gå ut på eller helst ikke bør gå ut på, er slike praktiserte spin-off ideer. Altså bestemmer aktiviteten vår den praktiserte master ideen vår og dermed gleden vår.

       Den ultimate MASTER IDEEN, som sørger for å realisere den ultimate GLEDEN, er preget av null aktivitet. Den begrensede Master Ideen, som sørger for ekstrem Glede, er preget av rolig aktivitet i en opprinnelig overdådig og vakker natur. Den maksimalt misforståtte master ideen, som fører til sivilisasjonen og det normale liv med relativt lite glede, er preget av et nesten heldekkende repertoar av aktivitet for å ivareta mål og strategier i en gjerrig og delvis ødelagt natur.

       Eksperiment 3 dreier seg altså om mer enn å senke mengde aktivitet. Det dreier seg om å legge vekk mer og mer av den mengde og type aktivitet i det normale liv som er forskjellig fra aktiviteten som preger et liv i pakt med naturen.


Aktiviteten som særpreger det normale liv og sivilisasjonen er slike som går ut på å forfølge mål med minimale gleder ved hjelp av metoder som gjør dem enda mindre.


       Eksperiment 3 handler om gradvis å forlate det nesten heldekkende repertoaret av aktivitet med små mål og ødeleggende metoder, og gradvis gjenoppta rolig aktivitet som slipper til store gleder i de restene som er igjen av opprinnelig natur.

       

        Mer om dette på

- Eksp 3 i bilder

- Overraskelsen