Eksp 3 i bilder

Sammenheng mellom

Bevissthet/forståelse og erfart gledesnivå


       Jo lavere nivå forståelse, jo mindre av den ultimate MASTER IDEEN settes i aksjon, og desto mindre av den opprinnelige VIRKELIGHETEN blir tilgjengelig. Illusjonene som kjennetegner en master ide på lavt nivå forståelse ligger i lag rundt den opprinnelige ultimate MASTER IDEEN. Situasjonen i vår tid, da både den ultimate MASTER IDEEN (rødt) og den begrensede Master Ideen (gult) er havnet nede i vårt ubevisste, kan da fremstilles som nedenfor. (Den fallende gleden er illustrert med mørkere farge.).


Eksperiment 0. Nivå bevissthet og erfart gledesnivå       Feltet som ligger utenfor den stiplede grå linjen er det kvasi-bevisste. Det representer frukten av naturvitenskapens perfeksjonerte kosmologiske illusjon bygget fra spøkelset "materie". Den står i sterk motsetning til en annen tradisjon av forsøk på å lage kosmologier, - myter, religion, filosofi, New Age - , som er bygget på et fenomen vi vet eksister (bevissthet). Den materielle kvasi-varianten er gjort til obligatorisk pensum og den tilhørende formørkning er dermed blitt en del av vår bevissthet. Det Establishment som har sørget for dagens lave nivå glede og er travelt opptatt med nye framstøt som vil senke den ytterligere, henter som vi vet sin inspirasjon og visdom i dette mørket.


       Nå utvider vi figuren litt.


Framstøtene for å forme en kosmologi      De forskjellige framstøtene for å forme en kosmologi (til venstre i figuren ovenfor) er plassert slik at det viser hvilke deler av virkeligheten de har vært opptatt av å finne en plass til. Det er prisverdig for myter, religioner, filosofi og New Age sin del. Og noe mindre prisverdig for naturvitenskapens materielle framstøt.

       Vi skal likevel huske at myter, religion, filosofi og New Age har hatt lite å tilføre til forståelsen av atomet og raritetene i dypet av fysikken. Derfor har de heller aldri kunnet utgjøre en verifiserbar hovedteori. Og enda viktigere: Fordi de ikke har utviklet forståelse av atomet, har de ikke kunnet oppdage New Logic. Selv myter, religion og New Age som har vært klar over de store mengdene ubrukt glede og hatt som mål å nå dem, har derfor endt i metoder som i beste fall gav lite utbytte. Det var takket være fruktene fra naturvitenskapens bestrebelser vi har fått New Logic på plass og kan forme et Eksperiment 3 som endelig gir håp om å lykkes med å få mer glede her og nå.


       Utgangspunktet for Eksperiment 3 kan illustreres på denne måten:


Utgangspunktet for Eksperiment 3     Prinsippene for Eksperiment 3 og håpet om å lykkes med å få mer glede her og nå, kan illustreres på denne måten:


Eksperiment 3. Nivå bevissthet og nivå glede      En del av Eksperiment 3 kan vi gjøre på privat basis. Det vil si vi kan reversere en del av sivilisasjonens grep om vårt daglige private liv. Men store deler av spin-off ideene vi praktiserer til daglig er diktert av sivilisasjonen og Establishment. Denne diktaten kan bare fjernes med forandringer vi må gjøre sammen.


       I boken Det Tredje Eksperimentet er det mer om detaljene i begge disse delene. Det er også noen tanker om hvordan og når erfaringen av den ultimate GLEDEN og MENINGEN blir tilgjengelig. (Tilstanden som er markert i senter av figuren.)   


       Og fra alt dette dukker Overraskelsen opp.


      Slutnote:  I figur nr 2 kunne trolig narkotiske stoffer vært tatt med som kilder til innsikt (sammen med myter, religion, filosofi, New Age)  i de  grunnleggende delene av virkeligheten. Det er imidlertid erfaringer som bare kan oppnås ved spesielt høy risiko. Derfor frarådes det! Men det finnes interessante presentasjoner av denne typen eksperimenter og erfaringer. Blant annet denne artikkelen av Caitlin Johnston.