C & G's Eksp 3

The First Unified Theory 

The solution to Einstein's Quest


Vårt personlige Eksperiment 3


       På disse sidene er det presentert hvordan vi (Cindy og Gunnar) for vår del har startet vår personlige utgave av Eksperiment 3. Det vil si hvordan vår personlige utgave av Eksperiment 0 så ut, hvordan vi tok de første skrittene inn i Eksperiment 3 og hvor vi for øyeblikket har kommet. Og etter hvert hvordan vi gjør ferden videre.Den generelle oppskriften.


       Eksperiment 3 handler om gradvis å øke opplevelsen av glede og mening. Altså handler det om å forandre to forhold i livet vårt.


Forandring av ideene: Vi bytter fra den gamle materielle hovedteorien og til den nye idebaserte.  Det vil si vi til en helt ny master ide, og et helt nytt sett spin-off ideer om livet, verden, mengden tilgjengelig glede, hvor gledene er å finne og hvordan de blir tilgjengelig.

Forandring av levemåte: Vi praktiserer mer og mer av den nye master ideen.  Det vil si vi forandrer mer og mer av arbeidssituasjon, livssituasjon, bosted, bolig, fritid og engasjement i retning vår opprinnelige identitet.
Før Eksperiment 3 

Vår personlige utgave av Eksperiment 0   

Leilighet i pen gård urbant strøk- Cindy bodde i en leilighet  i denne fine gamle gården.

Reservat ved OslofjordenLeiegården lå i utkanten av dette lille reservatet ved Oslofjorden. 


Bilde:  Tine.wv

Reservat på ØstlandetGunnar bodde i en enebolig i dette  innlandsreservatet.


Bilde: Tbjornstad

Situasjonen, - vår personlige utgave av Eksperiment 0 så slik ut:

 

       De to mest styrende forholdene i reservatet var gjeld & forbruk på den ene siden og på den andre det tilsvarende behovet for fast inntekt. Mulighetene til å realisere livets drømmer var i realiteten vekk. Og det var mer alvorlig enn som så. Med en svært dårlig normalpraktisert master ide, fylte vi livet opp med dårlige spin-off ideer. De visket ut alle drømmer det ikke var plass til og erstattet dem med slike mål som forsterket reservatet.

       Reservat-symptomene veltet over oss. - Tiden strakk ikke til, vi levde på informasjonen vi fikk fra det offentlige og fra main stream media og betraktet den informasjonen som sann og sunn. - Vi ble passasjerer på utviklingen, medløpere i rekken av pågående ødeleggelser. For det første ødeleggelsen av nærmiljøet og skjønnheten der vi bodde, naturen og skjønnheten i landet vårt, den økologiske bæreevnen & det naturlige livsgrunnlaget, mangfoldet, oppvekstsvilkårene, våre egne arbeidsforhold, valgmulighetene, friheten og dermed muligheten til å erfare de store gledene.  For det andre ødeleggelsen av de samme verdiene i andre nasjoner og på jorden som helhet.

       Sagt med Matrix-terminologi: Vi var  kloninger av "agent Smith". Aktivt med i forverringen av The Matrix og et liv i minimale gleder.


------------------------1. Forandring (Eksperiment 3 var foreløpig ikke utviklet)


      Den nye idebaserte hovedteorien var under utforming. Avgjørende deler manglet, men vi kunne ane de nye mulighetene. Vi bestemte oss for å følge nysgjerigheten og gjøre noen forandringer vi mente ville bringe oss nærmere det omrisset av drømmene vi fortsatt kunne se. Om ikke annet så for å finne ut hvordan det ville virke på  gleden og skjønnheten i livet.

       Gunnar solgte eneboligen og kvittet seg med all gjeld. Vi flyttet sammen i Cindys leilighet. Med disse endringene fulgte det muligheter.


  • Vi kunne arbeide litt mindre og bruke mer tid til gjøremål som ga tilgang til glede, mening og skjønnhet.
  • Vi fikk mer tid til å skaffe kunnskap om enklere måter å leve på og til å finne pålitelig informasjon (alternative nyhetskilder).
  • Vi fikk mer tid til å  finne ut hva slags negative konsekvenser rollen vår som reservat-boer fikk oss til å støtte.
  • Etter hvert kunne vi føle tydeligere hva som tiltrakk oss - drømmene våre begynte å bli konkrete.


       Vi likte friluftsliv. Et liv med telt, padling, fotturer, sanking,  jakt og fiske. En spennende mulighet, men som vi ikke hadde ringeste peiling på, var seiling. Vi hadde råd til seilkurs for to, men ikke seilbåt. Eller vi hadde råd til en liten seilbåt, men ikke seilkurs. Vi valgte seilbåt.

En av forandringene for å utforske en gledeligere master ide

Seilbåten Fredrikke med cabin og sengeplass til 4 gode venner.

Forandringene -

Alltid gradvis og alltid personlig tilpasset.


       Forandringen av ideene trenger ikke være gradvis. Vi kan  bytte ut den gamle materielle kosmologien med den nye idebaserte og gjøre det så og si i en smell. Men slik er det ikke med forandringen av levemåte. Den være gradvis og den være personlig tilpasset.

      Forandringene som presenteres her går i den retningen The First Unified Theory peker ut som vår opprinnelige rolle. Men alle forandringene  er avpasset i tempo og omfang til Cindy og Gunnar.

       Etter to år var situasjonen nokså forandret. Seiling var utfordrende, men i enkle forhold var det overkommelig. Den lille båten åpnet en mengde nye muligheter. Men en annen  erfaring var langt viktigere. Vi hadde  gjort alvor av å forandre på livet. Det ga mer glede og mening. De to tingene til sammen var i ferd med å forandre oss. Vi var klare for mer.


        Vi kunne se oss tilbake og notere to viktige forhold i økning av glede og mening. Forandring handler om

       - å akseptere risiko og følelsen av risiko, 

       - å ta de første viktige skrittene i hver forandring.

 

      ------------------------

 2. Forandring (Eksperiment 3 var fortsatt ikke utviklet)

 

       Vi bestemte oss for å følge nysgjerrigheten videre. Det var mulig bare ved å akseptere mer omfattende forandringer. Og ved å godta mer risiko.


       Gunnar hadde en hytte på fjellet som vi kunne bo i om vinteren dersom vi trengte det.

En ny forandringene for å utforske en gledeligere master ide

       Viss Cindy solgte leiligheten og vi samtidig solgte den lille seilbåten, kunne vi kjøpe en seilbåt som var stor nok til å bo i om sommeren.

 

       Samme dag leiligheten ble solgt dukket denne opp....

Vår eventyrhytte på sjøen var neste forandring


Med disse endringene fulgte det muligheter.

 

 

  • Vi kunne arbeide enda mindre og bruke mer tid til gjøremål som ga glede og mening.
  • Et av dem var fullføringen av den nye idebaserte hovedteorien. Og -  presentasjon av den for andre som satt fast i reservatet.
  • Å finne informasjon som erstattet ubrukelig og skadelig offentlig informasjon kunne gjøres til daglig rutine.
  • Å utfolde oss med fisking, sanking, enkel matlaging og enkelt praktisk liv i vakre omgivelser kunne bli vår daglige situasjon.
  • Etter hvert kunne vi føle tydeligere hva som tiltrakk oss, drømmene våre begynte å bli konkrete.
Sommer i den nye master ideen 3
Sommer i den nye master ideen 1
Vinter i den nye master ideen 2
Sommer i den nye master ideen 2
Livet i den nye master ideen 1

Forandringene -

Er ikke en  reversering av historien.


       Eksperiment 3 er noe annet enn å forandre levemåte ved å gå bakover i historien. Historien slik vi kjenner den er et sammensurium av makt og overgrep, maktesløshet og slit til ære for minimale gleder. Og den er bygget på  ideer om  verden som får oss til å akseptere overgrep og maktesløshet. Å starte Eksperiment 3 i sitt eget liv handler om å forandre sine personlige ideer om verden til de har tatt opp i seg den nye og langt mer solide hovedteorien. Og om å praktisere disse ideene ved å handle i tråd med dem.

        Etter tre flotte år var situasjonen enda mer forandret. Forbruket var senket betraktelig. De årlige utgiftene med å bo var gjort betydelig lavere. Behovet for inntjening var nå gjort så lavt at det ble mulig å bruke noe av formuen til å leve for. Og dermed - kutte ut alt lønnsarbeid. Ved forsiktig porsjonering av formuen fram til pensjonsalder var vi i realiteten nokså nær å kunne ta skrittet ut av reservatet. 


 

       Vi kunne se oss tilbake og bekrefte de to viktige forutsetningene for økning av glede og mening. Forandringen handler om

- å akseptere risiko og følelsen av risiko, 

- å ta de første avgjørende skrittene i hver forandring.


      Vi hadde gjort alvor av å forandre livet en bit til. Det ga mer glede og mening. Og bakgrunns-musikken fra den nye teorien var blitt hørbar. De to tingene til sammen hadde fortsatt å forandre oss. Dessuten var de siste bitene på plass i The First Unified Theory og Eksperiment 3 var fullt utviklet:

- Nå forstod vi langt mer avhvordan verden virket og hvorfor den virker som den gjør. - Nå forstod vi hvorfor det er en maktstruktur og i hvor stor grad den påvirker alt, - fra vårt private liv, familieforhold og arbeidssituasjon, til samfunn, nasjonal og internasjonal politikk. Og med én samlet effekt; ideer, vaner og handlinger vi naturlig betraktet som unormale, ødeleggende og ukloke står litt etter litt for oss som normale, gode og kloke.

- Nå forstod vi hvorfor begivenhetene utviklet seg som de gjorde.

- Nå visste vi hvorfor folk tenker og handler på den måten de gjør, og hvorfor det fører livet ned til de laveste nivåene glede og mening.

 

       Å vite og forstå disse tingene ga oss mot til å ta spranget fra vårt andre nivå forandring og til det tredje…


       Omsider var vi klare for Ferden Videre.

 

       -----------------------

På vei ut av reservatet