Den nye teorien

Den nye teorien

The First Unified Theory

 

 

På disse sidene ligger det 2 ulike presentasjoner av den nye teorien. Teori 1000 ord, og Teori artikkel.

 

Teori 1000 ord, er en komprimert utgave. Den presenterer særtrekkene ved The First Unified Theory. Den gir en enkel oppsummering av den nye teorien kontra den gamle. Den gir ikke tilstrekkelig informasjon til at du selv kan vurdere den nye og den gamle teorien opp mot hverandre. Den tar ikke med bakgrunnen for eksperimentene.

 

Teori artikkel, er en mer utfyllende presentasjon. Den tar med problemene med den gamle teorien. Den tar med særtrekkene ved den nye og et utvalg av de problemene den løser. Den inneholder tilstrekkelig innføring i vitenskapelig metode til at du selv lett skal kunne vurdere den nye teorien opp mot den gamle. Du får også informasjon som er nyttig for å kunne gjøre Eksperiment 1 og 2 med glimt av ekstrem Glede og ultimat GLEDE selv. Den har ikke med detaljene som trengs for å kunne forsøke Eksperiment 3 (permanent økning i glede).

 

Gåsøy

Boken Det Tredje Eksperimentet. Boken vil gi en gjennomgang av The First Unified Theory som er detaljert nok for komplettere verifiseringen. Det er lagt vekt på å klargjøre sammenhenger som er avgjørende for å utvikle Eksperiment 3; en beskrivelse hvordan vi kan få til en gradvis permanent økning i glede i våre liv. Boken vil bli gjort tilgjengelig her på weben så snart den er klar.