Teori 1000 ord

Teori 1000 ord

The First Unified Theory


Første verifiserte hovedteori.

Oppdagelse av nytt nivå glede.


 Sammendrag:


       The First Unified Theory er den første verifiserte vitenskapelige hovedteori og den først løsningen på Einsteins Quest. Det sentrale i den er antagelsen om at alt er oppstått fra en kjerne av bevissthet og intelligens. Den fasthet og soliditet vi har tolket som materie er ideer med konkret definert innhold. I den nye teorien er atomet ikke et grunnstoff slik vi har trodd. Det er en konkret definert grunnide. Kreftene vitenskapen har målt i dypet av atomet er ikke krefter uten kvalitet slik vi har trodd.  De er kvantitative målinger av tiltrekning mot glede. Drivkraften i virkeligheten vår er gledemaksimering. Det finnes langt større mengder glede tilgjengelig enn vi er vant til å erfare.

       Den nye teorien er verifisert på vanlig måte med positivt resultat. Og - både de konkrete ideene i atomet og de store mengdene glede er bekreftet med eksperimenter.

Verifisering

       I den gamle teorien er fysikkens bidrag en uhyre nøyaktig beskrivelse av en liten del av Den Store Gåten om verden og livet.

       I den nye teorien er gåten løst.

     I den gamle teorien er alt skapt av livløse partikler, mennesket dømt til døden og lengslene uten troverdighet.

      I den nye er alt skapt av bevissthet, lengslene er beviset for at det vi lengter etter finnes.

       Teori 1000 ord

The First Unified Theory


       The First Unified Theory er idebasert og bygget opp motsatt av den gamle materiebaserte.  Den gamle materiebaserte var bygget opp med elementære materielle partikler og krefter i rollen som ingredienser / Årsaker, mens bevissthet, intelligens og andre idebaserte fenomen ble betraktet som virkninger av materie og materielle prosesser.  The First Unified Theory er bygget opp med bevissthet og intelligens i rollen som ingredienser / Årsaker, mens det vi kaller materie er redusert til virkninger av ideer og idebaserte prosesser. Altså er den karakteristiske logikken i den materielle teorikandidaten svært forskjellig fra den karakteristiske logikken i den idebaserte.


Vitenskapens spilleregler –

forpliktelse til verifisering


      Det har ingen betydning hvor mye emosjonell tiltrekning vi har til den gamle materielle forståelsen og hvor lite vi har til den nye idebaserte. Når det er vitenskap vi skal drive, må vi følge vitenskapens spilleregler. Vi kan ikke bruke logikken i den materielle teorikandidaten til å bedømme den idebaserte. Vi kan heller ikke bruke logikken i den nye idebaserte teorien til å bedømme den materielle. Vi er forpliktet til å heve oss over de interne målestokkene og bedømme hver teorikandidat etter hvor god evne den har til å forklare fenomen ved hjelp av sin karakteristiske logikk: 


Den hypotesen som kan forklare flest av virkelighetens fenomen

ved hjelp av sin karakteristiske logikk er den mest solide.

Den har rett til å diktere hva som er fornuft.

Den er gjeldende hovedteori.


       Det avgjørende med den nye idebaserte hovedteorien er at dens karakteristiske logikk passer til å forklare overlegent mange flere fenomen enn den gamle materiebaserte.First Unified Theory –

karakteristisk logikk


      Den grunnleggende nye antagelsen i The First Unified Theory ser slik ut:


 • Single Principle: Alt er bygget opp fra en evig eksisterende enhet  BEVISSTHET og INTELLIGENS (CORE OF REALITY).


       Den grunnleggende antagelsen fører med seg 3 konsekvenser:

 

 • Governing Force: Drivkraften i virkeligheten vår er gledemaksimering.
 • Basic Function: Med denne drivkraften skapes verden av en maksimalt gledelig ide. (En ide som definerer rammene for virkeligheten, en såkalt master ide)
 • New Logic: I en idebasert virkelighet vil den master ideen vi praktiserer skape virkeligheten. (Master ideer vi ikke bruker skaper ingen virkelighet. Mens enhver master ide vi bruker, - selv om vi ikke er klar over at vi har en master ide og bare praktiserer den ved å leve etter den -, skaper virkelighet.)Verifisering –

undersøkelse av teoriens evne til å forklare verden.


      Settet logiske regler som karakteriserer den gamle materielle teorien består av;

 1. Livløse materielle minstedeler
 2. Årsaker i tid og rom, 
 3. Blinde fysiske lover
 4. Tilfeldigheter.

       Disse passer i mange tilfeller godt til å beskrive den store gåten om virkeligheten, men bidrar ingenting til å løse den (se mer konkret i artikkelen).


       Det nye sette logiske regler består av; 

 1. Levende bevissthet og intelligens 
 2. Idebaserte årsaker
 3. Tiltrekning mot glede
 4. Bevisst hensikt.

       Disse gir mye bedre evne til å forstå og forklare verden og dermed til å løse den store gåten.


       Den nye teorien passer til alle kjente fysiske lover og gir den første forklaringen på hvorfor disse lovene er som de er. Den løser alle smågåtene i atomet; den forklarer partiklene, kreftene og kvantene. I den generelle fysikken forklarer den relativitet, masse og energi. Den forklarer alle fenomen utenfor fysikken, den løser for første gang det gamle "paradokset ånd og materie". Den forklarer både vanlige idebaserte fenomen som bevissthet, intelligens, tanker og følelser og ekstraordinære som tankeoverføring, synkronisitet og healing. Ikke minst forklarer den ekstreme erfaringer av glede. Og hver av disse løsningene forenes for første gang ved én og samme grunnleggende forståelse. Det vi snakker om er The First Unified Theory. Den første løsningen på Einsteins Quest.

       Den nye teorien er bekreftet med to ulike eksperimenter. Begge ved å benytte de forutsetningene teorien beskriver for å oppleve glede i nye størrelser. Resultatet er samtidig en ny skala for glede. (Se siden Eksperimenter ekstrem gelede.)Konklusjon etter vitenskapens spilleregler


       Uansett hva etablert fornuft sier, uansett hva forestillingene våre sier, uansett om vi er sikre på at virkeligheten er motsatt av hva verifiseringen stadfester, - det eneste spesielle med vitenskap som redskap til å samle solid kunnskap er forpliktelsen til å adlyde resultatet av verifiseringen.

       Alle nye teorier gjennom vitenskapens historie har kommet som et brudd med etablert logikk og fornuft. Episyklene forsvant fra planetteoriene på1600-tallet.  Flogistonet forsvant fra teorien om forbrenning på slutten av 1700-tallet. Eteren forsvant fra teorien om lysets bevegelse ved begynnelsen av 1900-tallet. Alle ble borte fordi de var oppdiktede forestillinger verden kunne forklares bedre uten. Nå er materien i den materielle hovedteorien borte. Av samme grunn. Materie er en oppdiktet forestilling. Ikke ett eksperiment i fysikkens historie har påvist materie. Det de har tolket som materie er et sett egenskaper. Verden kan ikke forklares med atomet tolket som materie, men forklares langt bedre med atomet tolket som grunnleggende ide.

       Andre vitenskapelige kjennetegn på en bedre teori enn bedre evne til å forklare fenomen finnes ikke. Den gamle materielle teorien er død. Den nye idebaserte har tatt over.

Result verifisering

The First Unified Theory forklarer alle hovedtyper fenomen.

(Gruppe I, II, III, IV og V)