Eksperiment 3

Eksperiment 3

På jakt etter gradvis økning av glede.

 

 

I følge The First Unified Theory er tiltrekningen mot glede drivkraften i virkeligheten vår. Den sier også at gledesnivået bestemmes av den master ideen vi praktiserer. For øyeblikket praktiserer vi en master ide som gir oss meget lavt nivå glede, men ved praktisering av bedre master ideer vil livet gi langt større glede enn vi kan forestille oss.

Eksperiment 1 og Eksperiment 2 går ut på å arrangere kortvarige manipuleringer av den master ideen vi bruker til vanlig. Resultatet av Eksperiment 1 og Eksperiment 2 viser at de mengdene glede som The First Unified Theory beskriver faktisk finnes. Eller mer nøyaktig; disse eksperimentene viser hvor ekstreme og fullstendig overraskende nivåer glede det er snakk om.

 

Eksperiment 1 viser samtidig noe interessant. Det viser at det som står mellom oss og den ekstreme Gleden er praktisering av de ideene som representerer det vi kaller det normale liv. Kort sagt; ideene vi stoler på er ideene som stenger oss ute fra Gleden.

 

Eksperiment 3 går ut på å forsøke gjenskape den gode Master Ideen og det vi kan kalle det opprinnelige livet her i tid og rom. I prinsippet foregår det ved å arrangere en permanent manipulering av den master ideen vi bruker i det normale liv. Det vil si ved gradvis å trappe ned praktiseringen av de vanlige spin-off ideene og erstatte dem med praktisering av et sett spin-off ideer som mer og mer representerer den gode Master Ideen.

 

Instruksen for Eksperimentet 3 er beskrevet i boken Tongas Azur - om The First Unified Theory,den nye logikken og hvordan den kan forandre livet ditt. I boken, Del I og Del II, blir det gitt en fyldig innføring i The First Unified Theory. I Del III blir denne kunnskapen benyttet til å lage en ny bruksanvisning for vår undelige verden. Å følge denne bruksanvisningen er det konkrete Eksperiment 3.

 

En kortversjon av plattformen fra bokens Del I og II finner du nedenfor (i blått). Fra den kan du ane hva bruksanvisningen går ut på.

 

Når verden er idebasert, er den lovmessig;

 

Den master ideene vi praktiserer,

dikterer hvordan verden blir og hvordan livet blir.

 

Når maksimering av glede er drivkraften i virkeligheten, er gleden gitt til alt og alle. Ethvert forsøk på å erfare glede på bekostning av andre individer og skapninger, er praktisering av en ide der gleden er dramatisk redusert. Praktisering av en slik ide fører lovmessig og automatisk til opplevelse av lite glede. Det er bare mulig å erfare de store mengdene glede ved å praktisere aksept av at gleden tilhører alt og alle.

Når gleden er gratis, kan mer av gleden bare oppleves ved å akseptere et roligere og enklere liv. Ethvert forsøk på å skaffe seg mer glede ved en type anstrengelser og forsakelser som øker tilgangen på materiell velstand, er praktisering av en ide der gleden ikke er gratis. Praktisering av en slik ide fører lovmessig og automatisk til opplevelse av lite glede. Vi mottar gjennom naturen. Det er bare mulig å erfare mer av de store mengdene glede ved å praktisere et roligere og enklere liv mer i takt med naturen og det den gir oss.

Du kan velge velstand, du kan velge Glede, du kan ikke få begge. Du kan holde fast på hva du vil av velstanden din så lenge du vil, og når det du holder fast ved har mindre verdi for deg enn den friheten og de mulighetene til glede det forhindrer, kan du slippe det.