Eksperimenter ekstrem glede

     

Eksperimenter

ekstrem glede

             

      Disse sidene introduserer 4 forskjellige eksperimenter. Det ene av dem, Eksperiment 0, har du allerede vært med på og er med på hver dag gjennom det daglige liv. De andre 3 er eksperimenter du trolig aldri har hørt om. To av dem bekrefter den nye hovedteorien, The First Unified Theory. Det mest spennende med dem er likevel evnen til å utløse glede i forbløffende mengder. Du vil også finne en detaljert oppskrift på to av dem slik at du eventuelt kan forsøke dem selv.  

Gleden i det fjerne

Nå uttrykker vi Gleden han ser i det fjerne slik som til høyre her….


Ny skala for glede
Eksperimentene i ny skala for glede

Alle eksperimentene bygger på følgende sammenheng:


Master ideer er årsak.

Nivået glede er virkning.

     Med praktisering av et spesielt sett spin-off ideer følger en spesiell virkning, et spesielt gledesnivå. Jo mindre forståelse vi praktiserer av hvordan virkeligheten er bygget opp (Fundamental Force og Basic Function) og av den karakteristiske idebaserte logikken (New Logic), desto mindre gledelige blir virkningene. Og jo mer forståelse vi praktiserer av disse grunnleggende naturlovene, desto mer gledelige blir virkningene. Årsaken til det er enkel. 

       Fra THE CORE går informasjonen hele tiden ut i formatet den ultimate MASTER IDEEN med virkningen i form av ultimat INHERENT SUPPORT og GLEDE. Dette universet er tilgjengelig for alle. Men hver enkelt av oss tar imot bare så mye av det som vårt nivå forståelse tillater. Det vil si, bare så mye som det nivået forståelse du praktiserer med din normale master ide. Med denne master ideen realiserer du din egen versjon av det tilgjengelige universet. Kort sagt; det nivået forståelse du praktiserer avgjør hvor mye inherent support og glede du opplever.

       Når vi snakker om eksperiment 0, 1, 2, 3, så snakker vi om eksperimenter med din eller min personlige master ide. Når vi snakker om å forandre master ide, så snakker vi om å forandre din eller min personlige master ide. Når vi snakker om å forbedre master ide, så snakker vi om å forbedre din eller min personlige master ide, slik at vi øker forståelsen av naturens grunnleggende lover og mottar mer av supporten og de store gledene.

       Her er en enkel presentasjon av de konkrete eksperimentene.

     

        Eksperiment 1 og Eksperiment 2 er organiserte forsøk med glimt av  ekstrem Glede og ultimat GLEDE som resultat. De bekrefter teoriens antagelser om dramatiske gledesnivåer. De bekrefter også den nye hovedteorien og de konkrete ideene i atomet. Du finner en presentasjon av resultatet for begge eksperimentene på disse sidene. Du finner også en detaljert beskrivelse av begge oppsettene (hvordan du kan utføre dem selv).

       Eksperiment 0 handler om ditt liv og forsøket på å erfare glede før kjennskapet til den nye hovedteorien. Du får en liten presentasjon av hva som skiller oppsettet i ditt daglige eksperiment fra Eksperiment 1 og 2 og hva som fører til så drastiske forskjeller i erfart glede. Eksperiment 0 handler ikke om glimt av glede slike som 1 og 2, men om varig gledesnivå.

       Eksperiment 3 handler om ditt liv og mulighetene til å erfare glede etter kjennskapet til den nye hovedteorien. Det vil si om mulighetene til å oppleve stadig mer av de nyoppdagede mengdene glede. Også Eksperiment 3 handler om varig gledesnivå.

 

NB! Før du eventuelt bestemmer deg for å forsøke Eksperiment 1 eller Eksperiment 2 selv, anbefales det sterkt at du leser siden Advarsel.


NB! I de påfølgende sidene er det presentert en skisse av oppsettet for Eksperiment 3. Flere av detaljene kan anes fra skissen. Noen vil kanskje grave dem fram og ta sjansen på å sette i gang med Eksperiment 3 på egen hånd. Og før de er presentert med utgangspunkt i en mer grundig forståelse av The First Unified Theory slik det vil bli gjort i boken Det Tredje Eksperimentet. Det er ikke ideelt. Men strengt tatt er det ikke mer risiko ved Eksperiment 3 enn ved Eksperiment 0 (vårt normale liv), som er fult av strev og tvilsomme overraskelser. I tilfellet noen vil starte på egen hånd anbefales det likevel å lese siden Advarsel en gang til.