Eksperiment 3

Eksperiment 3

På jakt etter gradvis økning av glede.


Sammendrag


       For oss alle, uansett hvem vi er eller hvor vi er, er det mest spennende med den nye hovedteorien den muligheten den gir til personlig å skape en hverdag der normalnivået glede gradvis kan øke til helt andre størrelser enn i dag. Vi kan kalle det Eksperiment 3.

       Nå lever vi Eksperiment 0, det vi kaller "et normalt liv", med praktisering av en overveiende aktiv holdning (♂) i master ideens andre del og vårt relativt lave normalnivå glede som resultat. Det vil si, vi strever for oppnå våre mål, men har relativt lite oppnådd glede og vise til. 

       De viktigste tipsene til utformingen av Eksperiment 3 får vi ved å studere Eksperimentene 0, 1 og 2. Prinsippene for Eksperiment 3 er enkle. Det handler om å friske opp den gledelige Skapelsens Intensjon i master ideens første del. Og i enda større grad om å øke evnen til realisering i master ideens andre del ved gradvis å skifte fra overveiende aktiv holdning (♂) til mer mottagende (♀). Både teorien og resultatene av Eksperimentene 1, 2 og 0 peker i samme retning; dette er veien til gradvis økning i normalnivå glede og inherent support.

       Disse sidene om Experiment 3 forteller hvordan den idebaserte logiken virker, – forklarer hvordan de forskjellige delene henger sammen, – skisserer hvordan du kan begynne å forandre livet ditt, –  og hvor mye glede du kan erfare til daglig (som nytt normalnivå).

Eksperimentene - nytt nivå glede 1

Master ide, spin-off ideer og tilhørende nivå glede


       Sammenhengen mellom master ide og spin-off ideer er lovmessig.

       Det spiller ingen rolle om vi ikke vet hva en master ide er. Vi praktiserer en konkret utgave av master ideen ved å praktisere et konkret sett spin-off ideer. Når vi "arver" et sett ideer for hvordan vi skal leve livet vårt, - og bruker dem -, da praktiserer vi et spesielt sett spin-off ideer. Det er tilsynelatende mange frie valgmuligheter. Vi kan velge venner, fritid, utdannelse, yrke, arbeidsmengde, bosted, interesser, politiske ideer, religiøse ideer osv. Men så lenge den underliggende strategien for å gjøre livene våre best mulig hele tiden er den samme, tilhører alle alternativene samme sett spin-off ideer. Når vi praktiserer dem, praktiserer vi den tilhørende master ideen.


       Master ideer er årsak. Nivået glede er virkning.


       Med praktisering av et spesielt sett spin-off ideer følger en spesiell virkning, et spesielt gledesnivå. Jo mindre forståelse vi praktiserer av hvordan virkeligheten er bygget opp (Fundamental Force og Basic Function) og av den karakteristiske idebaserte logikken (New Logic), desto mindre gledelige blir virkningene. Og jo mer forståelse vi praktiserer av disse grunnleggende naturlovene, desto mer gledelige blir virkningene. Forklaringen er enkel.

       Fra THE CORE går informasjonen hele tiden ut i formatet den ultimate MASTER IDEEN med virkningen i form av ultimat INHERENT SUPPORT og GLEDE. Dette universet er tilgjengelig for alle. Men hver enkelt av oss tar imot bare så mye av det som vårt nivå forståelse tillater. Det vil si, bare så mye som det nivået forståelse du praktiserer med din normale master ide. Med denne master ideen realiserer du din egen versjon av det tilgjengelige universet. Kort sagt; det nivået forståelse du praktiserer avgjør hvor mye inherent support og glede du opplever.

       Når vi snakker om eksperiment 0, 1, 2, 3, så snakker vi om eksperimenter med din eller min personlige master ide. Når vi snakker om å forandre master ide, så snakker vi om å forandre din eller min personlige master ide. Når vi snakker om å forbedre master ide, så snakker vi om å forbedre din eller min personlige master ide, slik at vi øker forståelsen av naturens grunnleggende lover og mottar mer av supporten og de store gledene.


Forandring av master ide


       Master ideer kan forandres. Vi kan endre praktisert master ide ved å forandre praktiserte spin-off ideer. I Eksperiment 1 ble master ideen forandret ved midlertidig å sabotere vår normale underkastelse av alle vanlige spin-off ideer. Det ga dermed et glimt av den gleden som skjuler seg bak de ideene som utgjør "et normalt liv". Men vi kan også endre praktisert master ide direkte. F. eks ved å forandre andre del av master ideen; legge ned aktiv holdning (♂) og i stedet praktisere mottagende holdning (♀) (Eksperiment 2). Begge eksperimentene viser de store mengdene tilgjengelig glede, men er svært kortvarige manipuleringer av master ideen. Altså blir virkningene i form av økt glede like kortvarige.

       Det interessante er vår personlige normalpraktiserte master ide. Og det virkelig interessante er forbedring av den. Altså varig forbedring av vår normalpraktiserte master ide.


NB! Selv bestemmelser om kortvarige endringer av master ideen din, som Eksperiment 1 eller 2, anbefales ikke før du har lest avsnittene under Advarsel (se Eksperiment 1 - Instruks eller Eksperiment 2 - Instruks). Bestemmelser om å gjøre permanent endring av din master ide (Eksperiment 3) bør gjøres med desto større omtanke.


       Nå har vi allerede en normalpraktisert master ide, en vi praktiserer til daglig. Det er den vi har satt i aksjon ved praktisering av det settet spin-off ideer vi har arvet gjennom kultur, sivilisasjon og tradisjon. For enkelhets skyld har jeg kalt hele denne "normale" situasjonen for Eksperiment 0. Virkningen av den er en situasjon der normalnivået glede er lavt. Eksperiment 0 er vel verd et studium når vi skal forsøke å finne fram til en normalpraktisert master ide som kan gi langt høyere glede på mer permanent basis enn glimtene erfart i Eksperimentene 1 og 2. La oss se.


Experiment 0


       En master ide består av to deler. Første del inneholder Skapelsens Intensjon (den med de maksimalt gledelige ideene). Andre del avgjør evnen til å realisere Skapelsens Intensjon. Vi skal sette opp en skjematisk presentasjon av de to kortvarige eksperimentene. Og begynner med nr. 2.


Eksperiment 2 

   

Kortvarig praktisering av den ultimate MASTER IDEEN

Årsak: Skapelsens Intensjon + ubegrenset evne til realisering

Virkning: Glimt av ultimat VIRKELIGHET med tilhørende INHERENT  SUPPORT og GLEDE.


       I følge teorien var dette den opprinnelige salige situasjonen for "oss", for den felles bevisstheten. (Den tapte Himmel/Nirvana/Selvet/Det Høyeste.... som alle myter og religioner bygger på.)

       Slik er ikke situasjonen lenger, en dramatisk endring fant sted. Foranledningen var et radikalt tap i forståelse av den idebaserte logikken (New Logic) med tilsvarende konsekvens for master ideen. "Vi" hadde kommet på den skjebnesvangre ide å benytte en liten porsjon aktivitet (♂), for å hjelpe til med realiseringen av Skapelsens Intensjon, og - praktiserte plutselig en helt annen master ide, den jeg har kalt den begrensede Master Ideen. (Redusert til store forbokstaver for å vise forskjellen). Den dramatiske forandringen i årsak (master ide) utløste en tilsvarende dramatisk forandring i virkning: - Big Bang -, "vi" ankom en begrenset virkelighet.  Livet her på planeten startet altså med en situasjon der den begrensede Master Ideen var vår nye normalpraktiserte og hvor vi opplevde en tilsvarende begrenset Inherent Support og Glede.

       Men situasjonen er ikke slik lenger heller. Fra dette punktet fortsatte "vi" nedturen i forståelse.

       Når den idebaserte logikken allerede er misforstått og har ført til begrenset realisering med tilhørende nedtur fra ultimat VIRKELIGHET til begrenset Virkelighet med tilhørende Inherent Support og Glede, er det gode muligheter til å misforstå ytterligere. Det skjer i det vi forsøker å øke aktiviteten for å kompensere for reduksjonen i glede. Dermed faller den praktiserte master ideen ytterligere i forståelse. Bumerangen kommer tilbake og treffer oss med en virkelighet som er enda mindre støttende og gledelig. Og nedturen er ikke over.

       I en verden som er mindre støttende og gledelig mister vi også Skapelsens Intensjon av syne.  Vi tror det eneste nivået glede er det vi kjenner til gjennom livet vi har erfart. Og hvert forsøk på å kompensere for tap av support og glede ved økt aktivitet (♂), fører til ytterligere tap av begge og leder til nye forsøk på å kompensere ved å øke aktiviteten. For å si det på en annen måte; hvert forsøk på rette opp det vi er misfornøyde med ved å forsøke hardere, ofre mer, holde ut lenger, …. ender med ytterligere tap av support og glede. Og – ytterligere skuffelse og frustrasjon. Dette fører til fornyede forsøk på å gjøre mer av det samme i håp om at det vil føre til mer glede … Vi er kommet til vår normale situasjon slik vi kjenner den fra vårt daglige liv.

      Eksperiment 1 er et kortvarig utsyn tilbake mot den tapte verden. Det foregår i prinsippet ved en kortvarig ulydighet som går ut på å nekte og praktisere de dårlige spin-off ideene vi har arvet. På den måten nekter vi også å praktisere den dårlige master ideen. Vi saboterer den dårlige kulturelle arven og faller tilbake på den underliggende begrensede Master Ideen. Den gir derfor ikke glimt av ultimat VIRKELIGHET med tilhørende INHERENT SUPPORT og GLEDE, men likevel en formidabel opptur fra det daglige liv.

       Litt unøyaktig kan Eksperiment 1 framstilles skjematisk på denne måten:


Eksperiment 1

 

Kortvarig praktisering av den begrensede Master Ideen

Årsak: Skapelsens Intensjon + begrenset evne til realisering

Virkning: Glimt av begrenset Virkelighet med tilhørende begrenset  Inherent Support og Glede.


       Så ser vi på Eksperiment 0. Og vi begynner med en kort oppsummering av den nedadgående utviklingen som startet da vi ankom denne planeten. 

        Eksperiment 0 er resultatet av en selvforsterkende utvikling i redusert forståelse både for Skapelsens Intensjon og evnen til realisering. Resultatet blir en master ide på et av de laveste nivåene forståelse og med tilhørende laveste nivåer support og glede.

       For bedre å se mønsteret i utviklingen av master ideer framstiller vi også Eksperiment 0 på samme skjematiske måte som 1 og 2. Da ser det slik ut:


Eksperiment 0

   

Normalpraktisering av maksimalt misforstått master ide

Årsak: Begrenset forståelse av Skapelsens Intensjon + ytterligere  begrenset evne til realisering

Virkning: Maksimalt begrenset virkelighet med tilhørende minimal inherent support og glede.


        Vi finner ikke gleden og meningen vi lengter etter der vi trodde vi ville finne dem. Og vi får ikke tak i dem ved å gjøre det vi trodde skulle til for å få tak i dem. Hva kan vi gjøre?


Eksperiment 3


       Prinsippene for Eksperiment 3 er enkle. Det handler om å friske opp den gledelige Skapelsens Intensjon. Og i enda større grad handler det om å øke muligheten til realisering. Det gjør vi ved bevisst å bruke master ideens andre del til å reversere den nedadgående spiralen. Vi kan gjøre det ved gradvis å skifte fra å praktisere en overveiende aktiv holdning (♂) til mer mottagende (♀). Denne forandringen fører til gradvis forbedring av den normalpraktiserte master ideen. Og med det følger gradvis varig forbedring i inherent support og glede. 

Både teorien og resultatene av Eksperimentene 1, 2 og 0 peker i samme retning; dette er veien til gradvis økning i normalnivå glede til det med Glede og Inherent Support.


Eksperiment 3


Normalpraktisering av den begrensede Master Ideen (gradvis)

Årsak: Skapelsens Intensjon + begrenset evne til realisering

Virkning: Begrenset Virkelighet med tilhørende begrenset  Inherent Support og Glede.


       Vi er framme ved konsekvensene av den idebaserte nye hovedteorien. Det viktige med den er ikke at vitenskapen har fått en ny og mer solid hovedteori. Det viktige er konsekvensene for oss personlig, de store gledene som er oppdaget og som nå er tilgjengelige for livene våre og den nye logikken som bringer den til oss.

 

Metodene for å få tilgang til de store gledene

er så å si motsatt av de metodene vi bruker

for å få tilgang til de små gledene.

Og de store gledene er gratis.


Det forandrer alt.


       Så godt som alt vi gjør i dagens normale liv er ting vi gjør fordi vi mener det bringer glede. Når gledene er gratis og finnes i langt større mengder ved å gjøre det helt annerledes, er grunnene for å gjøre det på den måten vi gjør i dag vekk.

       Eksperiment 3 dreier seg i sin helhet om gradvis å praktisere mindre av de gamle måtene å gjøre tingene på som vi alle er vant til fra Eksperiment 0 og mer av de nye måtene. 

       Det konfronterer oss med en usedvanlig utfordring. Vil vi ha tilgang til de store gledene må vi gi slipp på de ideene vi i dag har tillit til.

 

       På siden Ball & Chain er det presentert et lite galleri av forestillinger og institusjoner vi har stor tillit til, men som lenker oss til det lave nivået glede karakteristisk for dagens normale liv. De er tatt med her for å forberede leseren på de store forandringene som utgjør Eksperiment 3. Dette eksperimentet er under utvikling og vil ikke bli presentert her på webben. (Ball & Chain gir allerede en god anelse om noen av områdene som vil kreve forandringer og hva forandringene på akkurat disse områdene går ut på.)  I boken Det Tredje Eksperimentet blir det presentert en enkel oversikt over de konkrete forandringene. Boken gir en mer grundig gjennomgang av The First Unified Theory med vekt på de delene som er av betydning for å kunne utvikle Eksperiment 3 og tilfredsstille vår lengsel etter et høyere normalnivå glede og mening.