Guide

Guide

Du vil finne 2 sider med tips som vil gjøre det en del lettere

å forstå artikkelen.

(Spesielt ment for de uten bakgrunn fra naturvitenskap.)

 

 

På siden Om vitenskap vil du finne noen karakteristiske trekk ved tradisjonen vitenskap. Noen som er meget bra, kanskje til og med geniale. Og noen som er helt annerledes enn du har trodd; subjektive, rotete, ineffektive... Sammen vil de gi deg en betydelig opptur i innsikt. Dermed også i selvtillit. Det er først og fremst disse to tingene du trenger til artikkelen.

 

På siden Einsteins Quest vil du finne en helt enkel innføring i det aller mest overraskende i vitenskapen: Paradigmeskifter og bytte av logiske regler, og derved; bytte av fornuft. Dette er trolig det feltet i vitenskapen folk med utdannelse fra Universitet kan minst om. (I min tid ved et fakultet for matematikk og naturvitenskap på et norsk universitet var dette aldri nevnt.) Selv en liten porsjon vil bidra betydelig til oppturen din i innsikt og selvtillit. Som nevnt er det først og fremst disse to tingene du trenger til artikkelen.