Norsk

The First Unified Theory

 

betydning for

deg

 

- Den nye teorien er bekreftet med personlige eksperimenter som utløser glimt av

1) ekstrem Glede

2) ultimat GLEDE

I den nye teorien er døden ikke mulig.

 

 

Mer konkret; Eksperiment 1 og Eksperiment 2 viser glimt av glede i størrelser som er hinsides alt vi har erfart i det vanlige liv, inklusiv seksuell glede. Du kan lese om dem her, og du kan eventuelt oppleve dem ved å forsøke å utføre eksperimentene selv. (Se punktene I, II, III nedenfor.)

Nå som vi vet det finnes glede i helt andre størrelser, er det selvsagt interessant å forsøke gjøre mer av den tilgjengelig på permanent basis. Takket være den nye teorien utarbeides det nå et Eksperiment 3, - som går ut på gradvis å øke gledesnivået i livet vårt. (Se punktene IV og V nedenfor.)

 

I ) Vil du se nærmere på beskrivelsen av de to nivåene glede,

- gå til Eksperimenter og velg Eksperiment 1 & 2 resultater.

 

II ) Vil du forsøke Eksperiment 1 selv,

- gå til Eksperimenter og velg Eksperiment 1 - Instruks.

- NB! Les advarselen før du bestemmer om du vil forsøke.

 

III) Vil du forsøke Eksperiment 2 selv,

- gå til Eksperimenter og velg Eksperiment 2 - Instruks.

- NB! Les advarselen før du bestemmer om du vil forsøke.

IV ) Er du interessert i å forsøke øke gleden i livet ditt gradvis og på permanent basis, - bør du vente til boken som presenterer The First Unified Theory kommer ut. I mellomtiden kan du lese litt mer om hva dette i grove trekk går ut på ved å gå til Eksperimenter og velge Eksperiment 3.

 

V ) Dersom du er interessert i selve teorien som forteller hvor dette eksepsjonelle nivået glede kommer fra, hvilken rolle det spiller i dannelsen av universet, og ikke minst om de lovmessighetene som kan gjøre det mulig å få mer av all denne gleden tilgjengelig i det daglige livet vårt, - kan du gå til Teori kort og velge Artikkel.

Viktig tips: Dersom du ikke har egen erfaring med vitenskapens måte å tenke på, - gå først til Guide og les siden Om vitenskap og siden Einsteins Quest. Vil du være virkelig skarpt skodd kan du gå til siden Eksperimentr og lese den lille Skifte av eksperimenter. (Jeg lærte ingenting om dette i løpet av årene ved et naturvitenskapelig fakultet.) Disse få sidene vil gjøre det adskillig lettere å forstå hvorfor den gamle teorien ikke er riktig og hvorfor den nye er bedre.

The First Unified Theory

betydning for

vitenskapen

- Den nye teorien er reduksjonistisk og idebasert.

I motsetning til alle forsøk på å lage en reduksjonistisk og materiebasert Great Unified Theory/Theory Of Everything, er den idebaserte bekreftet

a) ved vanlig verifisering

b) ved eksperimenter.

 

 

Mer konkret; Ikke ett eksperiment i vitenskapens historie har bekreftet at atomet er materielt eller at ingrediensene i atomet er materielle. Som følge av dette er The Frist Unified Theory bygget opp fra idebaserte ingredienser i stedet for materielle. Forbedringen i evne til å forklare virkeligheten er dramatisk. Verifiseringen viser at dette gir en forståelse som passer til alle eksisterende måleresultater og gir logiske løsninger på problemene som hjemsøker den materielle forståelsen. Den nye forståelsen av atomet er sentral i den nye teorien; de elementære partiklene blir ideer, de elementære kreftene blir tiltrekning mot glede. Ideene og kreftene som utgjør ingrediensene i atomet er bekreftet av eksperimenter.

 

1 )For de som er så heldige å kunne litt vitenskapsfilosofi er det bare å gå løs på artikkelen som serverer en relativt enkel presentasjonen av teorien (bakgrunn, utvikling, verifisering),

- gå i tilfelle til Teori kort og velg Artikkel.

 

2 ) For de som ikke føler vitenskapsfilosofien sitter helt som den skal, foreslår jeg en kort repetisjon av vitenskapsfilosofi og paradigmeskifter før artikkelen.

- gå først til Guide og les siden Om vitenskap og siden Einsteins Quest. Det vil gjøre det en god del enklere å følge med.

 

3 ) For de som også har glemt litt av hvor genialt åpen vitenskapen er og liker å se seg selv som like åpen, kan jeg anbefale å repetere hvordan paradigmeskifter fører til skifte i eksperimenter.

- gå til Eksperimenter og velg Skifte av eksperimenter.

 

4 ) Vil du se en utfyllende presentasjonen av teorien (mer detaljert om bakgrunn, mer om problemer med det materielt paradigmet, utvikling, utvidet verifisering, konsekvenser av den nye teorien, ...),

- vent til boken som presenterer The First Unified Theory kommer ut. Du finner litt mer om den ved å gå til Teori utvidet og velge Boken.