Norsk

Ny vitenskapelig hovedteori

med plass til religionene.

 

Verifisert med eksperimenter.

Ny målestokk for glede

med store ukjente gledesmengder.

Verifisert med eksperimenter.

The Holy Grale of physics, som vitenskapen har lett forgjeves etter, er funnet.

Vitenskapens mål - våre mål.

Den Store Gleden mange av oss har trodd fantes og har lett forgjeves etter, er funnet.

The First Unified Theory

Hva den betyr for

vitenskapen

Den nye teorien er reduksjonistisk og idebasert. I motsetning til alle forsøk på å lage en reduksjonistisk og materiebasert Great Unified Theory/Theory Of Everything, er den idebaserte bekreftet både ved vanlig verifisering og ved eksperimenter.

 

Mer konkret; Ikke ett eksperiment i vitenskapens historie har bekreftet at atomet er materielt eller at ingrediensene i atomet er materielle. Og den etablerte hovedteorien, som er bygget på materiell tolkning av ingrediensene i atomet, har store problemer med å forklare fenomen på alle nivåer. I 1988 satte en verdenskjent fysikk-professor fram forslag om å utforske mulighetene for en idebasert tolkning av atomet. The Frist Unified Theory er et resultat av denne forskningen. Forbedringen i evne til å forklare virkeligheten er dramatisk. Verifiseringen viser at den nye idebaserte hovedteorien gir en forståelse som passer til alle eksisterende måleresultater og gir logiske løsninger på alle de sentrale problemene med den gamle materielle teorien. Den nye forståelsen av atomet er sentral i den nye teorien; de elementære partiklene blir ideer, de elementære kreftene blir tiltrekning mot glede. Ideene og kreftene som utgjør ingrediensene i atomet er bekreftet av eksperimenter. (Resultat og oppsett for disse eksperimentene er publisert på denne webben.)

 

1 )For de som er så heldige å kunne litt vitenskapsfilosofi er det bare å gå løs på artikkelen som serverer en relativt enkel presentasjonen av teorien (bakgrunn, utvikling, verifisering),

- gå i tilfelle til Den nye teorien og velg Artikkel.

 

2 ) For de som ikke føler vitenskapsfilosofien sitter helt som den skal, foreslår jeg en kort repetisjon av vitenskapsfilosofi og paradigmeskifter før artikkelen.

- gå først til Avgjørende 12 minutter og les siden De 12 minuttene, eventuelt Om vitenskap og siden Einsteins Quest. Det vil gjøre det en god del enklere å følge med.

 

3 ) For de som også har glemt litt av hvor genialt åpen vitenskapen er og liker å se seg selv som like åpen, kan jeg anbefale å repetere hvordan paradigmeskifter fører til skifte i eksperimenter.

- gå til Eksperimenter ekstrem glede og velg Skifte av eksperimenter.

 

4 ) Vil du se en utfyllende presentasjonen av teorien (mer detaljert om bakgrunn, mer om problemer med det materielt paradigmet, utvikling, utvidet verifisering, konsekvenser av den nye teorien, ...),

- vent til boken Det Tredje Eksperimentet kommer ut.

..........

Vitenskap

 

99 prosent av de som utdannes på et universitet tror vitenskap handler om å benytte den materielle teoriens logikk for å måle soliditeten av en alternativ teori.

 

Slik er det ikke. Vitenskap krever at soliditeten av en alternativ teori måles etter hvor godt egnet teoriens karakteristiske logikk er til å forklare fenomen. Målt etter vitenskapens krav er den teorien som presenteres her overlegen den gamle materielle.

The First Unified Theory

Hva den betyr for

deg

Hvis noe kan vise oss at det er mer glede tilgjengelig enn vi kunne forestille oss og at denne gledesmengden er bekreftet ved vitenskapelig eksperimenter, – ville vi være interessert i å høre om det?

Hvis metoden for å oppnå de store mengdene glede var mye enklere enn alt strevet vi i dag gjør for små gleder, – ville vi ønske å vite om den metoden?

Og hvis konsekvensene i tillegg var bedre ikke bare for oss som individer, men også for andre og for kloden, – ville vi ønske å spore opp hindringene mot disse forbedringene og fjerne dem?

Det er dette The First Unified Theory viser oss.

 

Det vi ønsker er glede. Vi bruker fornuft for å få tak i den. Den rådende fornuft er uløselig knyttet til den rådende vitenskapelige hovedteori. Dersom teorien er feil, vil fornuften også være feil. For å finne de nye mengdene glede er det derfor avgjørende å kunne se forskjell på en feilaktig teori og en riktig.

Vi er vant til å tenke at den profesjonelle vitenskapen vil sortere feilaktige og solide teorier for oss. Men vitenskapens historie viser at etablert vitenskap alltid tror den teorien de allerede har er riktig, sjelden har oppdaget en ny teori og aldri har godtatt en ny teori uten stor motstand. Vil vi ha tilgang til gleden må vi ta bryet med å sortere den gamle og den nye teorien selv.

Det er heldigvis lett. Den vitenskapelige teori som kan forklare flest fenomen basert på sin særskilte logikk, er den mest solide. Det er dette som gir den rett til å være den rådende teori og diktere den rådende fornuft.

...

Takket være den nye teorien vet vi nå det finnes glede i helt andre størrelser. Da er det selvsagt interessant å forsøke gjøre mer av den tilgjengelig på permanent basis. Ved hjelp av den nye teorien utarbeides det nå et Eksperiment 3, - som går ut på gradvis å øke gledesnivået i livet vårt. (Se punktene IV og V nedenfor.)

 

I ) Vil du se nærmere på beskrivelsen av de to nivåene glede,

- gå til Eksperimenter ekstrem glede og velg Eksperiment 1 & 2 resultater.

 

II ) Vil du forsøke Eksperiment 1 selv,

- gå til Eksperimenter ekstrem glede og velg Eksperiment 1 - Instruks.

- NB! Les advarselen før du bestemmer om du vil forsøke.

 

III) Vil du forsøke Eksperiment 2 selv,

- gå til Eksperimenter ekstrem glede og velg Eksperiment 2 - Instruks.

- NB! Les advarselen før du bestemmer om du vil forsøke.

IV ) Er du interessert i å forsøke øke gleden i livet ditt gradvis og på permanent basis, - bør du vente til boken som presenterer The First Unified Theory kommer ut. I mellomtiden kan du lese litt mer om hva dette i grove trekk går ut på ved å gå til Eksperimenter ekstrem glede og velge Eksperiment 3.

 

V ) Dersom du er interessert i selve teorien som forteller hvor dette eksepsjonelle nivået glede kommer fra, hvilken rolle det spiller i dannelsen av universet, og ikke minst om de lovmessighetene som kan gjøre det mulig å få mer av all denne gleden tilgjengelig i det daglige livet vårt, - kan du gå til Den nye teorien og velge Artikkel.

Viktig tips: Dersom du ikke har egen erfaring med vitenskapens måte å tenke på, - gå først til Avgjørende 12 minutter og siden De 12 minuttene (pluss eventuelt de små 3 minutters tilleggene). Det vil gjøre det en god del enklere å følge med. Vil du være virkelig skarpt skodd kan du gå til siden Eksperimenter ekstrem glede og lese den lille Skifte av eksperimenter. (Jeg lærte ingenting om dette i løpet av årene ved et naturvitenskapelig fakultet.) Disse få sidene vil gjøre det adskillig lettere å forstå hvorfor den gamle teorien ikke er riktig og hvorfor den nye er bedre.

...........

Våre private liv

 

99 prosent av de som leser dette tar det som en selvfølge at utvikling handler om å benytte det etablerte samfunnets metoder for å nå stadig lenger i det etablerte samfunnets mål.

 

Det er ikke en selvfølge. Utvikling handler om å gå i den retning vi finner mest glede og mening. Den nye hovedteorien og eksperimentene viser oss at glede og mening finnes i mye større mengder og i en annen retning enn den vi har fulgt hittil. Utvikling er å gå i den retningen.

 

Du finner mer om de store lettelsene på siden Ball & chain.