Boken

Boken som presenterer The First Unified Theory

 

I følge The First Unified Theory er tiltrekning mot glede den grunnleggende kraften i universet. I følge The First Unified Theory er det også langt mer glede tilgjengelig for våre live enn vi erfarer for øyeblikket. Eksperiment 1 og Eksperiment 2 bekrefter at dette stemmer.

Mens artikkelen er en komprimert presentasjon av selve teorien, er boken laget for å utforske og prøve ut disse nye mulighetene. Bokens Del I og Del II gir en langt mer fyldig innføring i The First Unified Theory. Bygget på denne innføringen er det skissert en ny bruksanvisning for virkeligheten i Del III. (Denne bruksanvisningen utgjør betingelsene i Eksperiment 3.)

 

Boken som presenterer The First Unified Theory har tittelen Tongas Azur. Det vil bli annonsert her på siden når den er utgitt og tilgjengelig på markedet.