Teori utdypet

Teori utvidet versjon.

 

Teorien er presentert i 2 versjoner, en kort og en mer utførlig.

 

Den korte er i form av en artikkel. Den er skrevet for de med vitenskapelig bakgrunn og har tittelen Bidrag fra en ikke-fysiker. The First Unified Theory.

Den lengre og mer utførlige, skrevet for resten av oss, er boken med tittelen Tongas Azur – Om The First Unified Theory, den nye logikken og hvordan den kan forandre livet ditt.